Thursday, 25 March 2010

Masalah yang dihadapi oleh para pengguna

Masalah utama yang timbul pada masa kini ialah para pengguna belum sedar dengan hak-hak dan tanggungjawab mereka sabagai pengguna. Hal ini telah menjadi punca timbulnya masalah lain yang merunsingkan. Misalnya, usaha-usaha pergerakan persatuan pengguna dan kerajaan untuk melindungi hak-hak, kepentingan pengguna dan membendung inflasi tidak dapat mencapai matlamatnya dengan berkesan. Di samping itu, pengguna sendiri pula kurang peka terhadap hak-hak mereka yang diperuntukkan dalam undang-undang dan peraturan yang diwujudkan untuk melindungi mereka. Seterusnya, para pengguna juga kurang mengambil tahu tentang institusi dan peranan perlindungan pengguna yang ada di negara ini yang berfungsi untuk melindungi kepentingan mereka. Sebagai contoh:
a.
Majlis Hal Ehwal Pengguna Kebangsaan (MHEPK)
b. Majlis Penasihat Pelindung Pengguna Kebangsaan (MPPPK)
c. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna
d. Bahagian Hal Ehwal Pengguna
e. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna
f. Majlis Hal Ehwal Pengguna Negeri dan Daerah
g. Persatuan Pengguna.
Akhirnya, pengguna juga mudah terjebak dalam perangkap peniaga yang tidak bertanggungjawab dan hanya mementingkan keuntungan. Mereka akan sengaja menyorokkan barangan yang kekurangan di pasaran dengan tujuan menaikkan harga barangan, tidak meletakkan tanda harga barangan dan perlabelan yang tidak lengkap.Hal ini secara tidak langsung akan mengelirukan pengguna.

No comments:

Post a Comment